THÔNG TIN COVID-19 Xem các tài nguyên mới nhất để giúp bạn hành động ngay bây giờ và lập kế hoạch trước.

Cùng nhau tiến về phía trước

Đại dịch COVID-19 đã đặt ra những thách thức chưa từng có đối với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.Những thách thức này đòi hỏi tốc độ và kết quả chưa từng có.Ningbo Care Medical được định vị để giúp bạn điều hướng những thay đổi và vượt qua những rào cản mới.

Điều hướng Bình thường Mới

Hình ảnh Doanh nhân nắm giữ đám mây biểu tượng công lý và luật pháp với dữ liệu kết xuất 3D

Ổn định

Bước đầu tiên là ổn định tình hình tài chính của bạn bằng cách tập trung vào việc giảm chi phí, nâng cao độ tin cậy của chuỗi cung ứng, kích hoạt lại động cơ doanh thu và đảm bảo chất lượng.

CÁCH LÀM TIẾP THEO

Chân dung người phụ nữ điềm tĩnh ngồi tạo dáng bên hoa sen trong môi trường tự nhiên

Phỏng theo

Tiếp theo, thích ứng với thị trường mới bình thường bằng cách giảm cơ sở chi phí, thiết kế lại việc cung cấp dịch vụ chăm sóc, giảm thiểu rủi ro và nâng cao độ tin cậy.

Evolve1

Tiến hóa

Cuối cùng, phát triển để đảm bảo thành công lâu dài của bạn khi bạn cải thiện tỷ suất lợi nhuận, hình dung lại Hệ thống CHĂM SÓC, chuyển đổi chất lượng lâm sàng và đạt được các hoạt động có độ tin cậy cao.

Tìm một danh mục gồm tài nguyên Covid 19